BATI’NIN TÜRK DEVLETİNE ADALETSİZLİĞİ

Türk Dünyasının, Türklerin Sırbıstan’daki sesi Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Şahoviç Tüm1haber için editörümüz Hakan Dikmen ‘e  Türk Dünyasına yapılan adaletsizlikleri  dile getirdi.
Türk halkının Avrupa sahnesinde önemli bir askeri ve siyasi faktör olarak ortaya çıkmasından bu yana Batı, önce Osmanlı İmparatorluğu’nun ve şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişini zayıflatmaya ve uluslararası arenadaki rolünü azaltmaya çalıştı.
Osmanlı İmparatorluğu’na tek tek karşı çıkamayan Batı ve Orta Avrupa devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı savaştılar. Batı Avrupa, sadece askeri ve siyasi rekabet nedeniyle değil, aynı zamanda Batı’nın Hristiyanlığın kalesi olması ve Türk devletinin güçlü bir İslam ülkesinin sembolü olması nedeniyle her zaman Türk halkının düşmanı olarak hareket etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yapılan her savaşta, Avrupalı ​​Hristiyan ülkelerinden oluşan koalisyonlar kuruldu ve nihai amaç, önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başarılı fetihlerini durdurmak, Osmanlı İmparatorluğu zayıfladığında Türkleri Balkanlar’dan çıkarmak ve topraklarını ele geçirip bölmek oldu.
Batı ayrıca Araplar gibi diğer İslam uluslarını da silah ve teçhizat tedarik ederken Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan etmeye teşvik etti.
Ayrıca Balkan Hristiyan devletlerinin veya halklarının Osmanlı İmparatorluğu’na karşı verdiği her mücadelede Batı her zaman Hristiyan halkların ve devletlerin yanında yer almıştır.
Batı, İran İmparatorluğu gibi Türk devletinin Müslüman muhaliflerine karşı da ittifaka girdi.
Batı, ürünlerini Osmanlı devletinin pazarına sunarken gümrük ayrıcalıklarını kendisi ararken, ekonomik kredi ve aşırı borçlanma yoluyla Osmanlı İmparatorluğunu ekonomik çöküşüne getirmeye çalıştı.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bir zamanlar güçlü olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan Anadolu’da küçük bir Türk devleti kurmaya çalıştılar.
Batı, bugün bile Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını engelleyerek ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevcut hükümetin muhaliflerini zorlayarak modern Türk devletinin ekonomik, bağımsız ve demokratik gelişimini engellemeye çalışıyor.

Exit mobile version